ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2018 ГОДИНА

  Прочети

2019-07-08 16:12:04  
 
Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2019/2020 година

  Прочети

2019-07-08 16:06:20  
 
Протест на РП-Габрово срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2019-07-05 11:47:17  
 
Отмяна на чл.14 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

  Прочети

2019-07-03 12:16:02  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 28 юни 2019г заседание

  Прочети

2019-07-03 10:37:07