Изявление от общински съветници от ОбС-Дряново

Целта на журналистиката е да постигне едно безпристрастно информиране, за да могат гражданите да си съставят собствено мнение /Етичен кодекс на българските медии/   Прочети

2021-02-04 17:50:05  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на проведеното на 28 януари 2021г заседание

  Прочети

2021-02-04 15:49:21  
 
Проект на промяна на чл.19а на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

  Прочети

2021-01-25 18:26:55  
 
Заседание на Общински съвет - Дряново на 28 януари, четвъртък

Покана и материали за 28-мото заседание на ОбС-Дряново на 28.01.2021г.   Прочети

2021-01-25 14:01:10  
 
Предварителен дневен ред и материали за съвместното заседание на Постоянните комисии към ОбС на 21 януари

  Прочети

2021-01-20 21:25:56