Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 13 април 2021г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2021-04-14 10:47:12  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 13 април, вторник

  Прочети

2021-04-12 16:12:17  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 март 2021г заседание на съвета

  Прочети

2021-03-31 14:12:47  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 29 март, понеделник

Проект на дневен ред и материали за 32-рото заседание на Общински съвет - Дряново   Прочети

2021-03-25 16:42:44  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 24 март от 15:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология>> и ПК <<Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки>>   Прочети

2021-03-23 16:58:26