Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 31 януари 2024г заседание на съвета

  Прочети

2024-02-07 13:38:34  
 
Изменение на чл.2, чл.15 и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

  Прочети

2024-01-31 15:49:37  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 31 януари, сряда

  Прочети

2024-01-26 23:29:10  
 
Заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. януари 2024г

  Прочети

2024-01-23 08:43:57  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 17 януари 2024г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2024-01-18 13:50:11