Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 юли 2023г заседание на съвета

  Прочети

2023-08-01 15:05:54  
 
Удължаване на срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и за Окръжен съд – Габрово

  Прочети

2023-07-25 17:08:05  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 юли, петък

  Прочети

2023-07-25 16:53:54  
 
Заседание на постоянни комисии на 25 юли - предварителен дневен ред и материали

  Прочети

2023-07-24 19:50:11  
 
Заседание на постоянни комисии на 24 юли - предварителен дневен ред и материали

  Прочети

2023-07-21 17:14:03