Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 26 юли 2019г заседание

  Прочети

2019-07-31 15:56:39  
 
Материали за заседанията на постоянните комисии на 22 юли и за заседанието на ОбС-Дряново на 26 юли

  Прочети

2019-07-19 17:00:14  
 
Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-07-16 17:32:32  
 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2018 ГОДИНА

  Прочети

2019-07-08 16:12:04  
 
Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2019/2020 година

  Прочети

2019-07-08 16:06:20