Тържествено заседание на ОбС-Дряново на 18 октомври

  Прочети

2018-10-10 10:10:42  
 
Решения и документи, приети на 59-тото заседание на ОбС-Дряново на 28.09.2018г

  Прочети

2018-10-04 11:52:40  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 септември, петък

  Прочети

2018-09-25 16:08:29  
 
Заседания на постоянните комисии към ОбС на 20 септември, четвъртък

  Прочети

2018-09-19 17:01:34  
 
Протест на ОП-Габрово срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-09-11 16:51:36