Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОбАОбРС, ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 24 юни

  Прочети

2019-06-24 11:40:04  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 21 юни

  Прочети

2019-06-21 08:39:03  
 
Жалба против Решение №602 от Протокол №69/30.05.2019г на ОбС-Дряново

  Прочети

2019-06-18 11:43:47  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. юни

  Прочети

2019-06-18 11:40:44  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 30 май 2019г заседание

  Прочети

2019-05-31 14:29:08