Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. декември

  Прочети

2018-12-05 14:17:28  
 
Протест на ОП-Габрово против чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

  Прочети

2018-12-05 13:59:21  
 
Решения, приети на 62-рото заседание на ОбС-Дряново на 12.11.2018г

  Прочети

2018-11-16 15:30:37  
 
Отмяна на текстове от глава VI „Провеждане на публ.търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“ на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ.имущество

  Прочети

2018-11-09 16:23:18  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 12 ноември, понеделник, от 14 часа

  Прочети

2018-11-08 15:18:14