Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 03 септември, 17.30 часа

  Прочети

2020-09-01 15:57:26  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 25 август 2020г заседание

  Прочети

2020-08-31 14:47:56  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 25 август, вторник

Проект на дневен ред и материали за 18-тото заседание на ОбС-Дряново на 25.08.2020г.   Прочети

2020-08-21 22:15:17  
 
График и материали за заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. август 2020г

  Прочети

2020-08-19 16:15:24  
 
Решение на Административен съд – Габрово по адм. дело №36/2020г, образувано по Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

  Прочети

2020-08-04 14:01:01