Протест на ОП-Габрово срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-09-11 16:51:36  
 
Решения и документи, приети на 58-мото заседание на ОбС-Дряново на 31.08.2018г

  Прочети

2018-09-05 10:21:11  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 31 август, петък

  Прочети

2018-08-28 15:31:49  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 27 август

  Прочети

2018-08-27 09:02:25  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 24 август

  Прочети

2018-08-24 09:53:55