Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. февруари

  Прочети

2019-02-15 11:03:31  
 
Определение на АС–Ловеч по адм. дело №222/2018г, във връзка с Протест от 2016г на РП–Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

  Прочети

2019-02-07 16:11:01  
 
Решения, приети на 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 31.01.2019г

Решения и документи, приети на 65-тото заседание на ОбС-Дряново проведено на 31.01.2019г.   Прочети

2019-02-06 16:17:09  
 
Материали за 65-тото заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 31 януари 2019г, четвъртък

  Прочети

2019-01-28 14:59:03  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанията на постоянните комисии на 24 януари, четвъртък

  Прочети

2019-01-22 11:25:51