График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. март 2022г

  Прочети

2022-03-11 22:35:23  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 9 март 2022г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2022-03-09 16:09:43  
 
Извънредно заседание на Общински съвет - Дряново

  Прочети

2022-03-08 11:54:28  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 24 февруари 2022г заседание на съвета

  Прочети

2022-03-02 17:21:17  
 
Заседание на постоянните комисии на 21.02.2022г и на ОбС на 24.02.2022г

Материали за заседанията на постоянните комисии на 21 февруари и за заседанието на Общински съвет - Дряново на 24.02.2022 г.   Прочети

2022-02-19 12:02:14