Предстоящи заседания на постоянните комисии и на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-06-17 15:17:46  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 12 юни 2020г

  Прочети

2020-06-16 17:23:44  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 12 юни

  Прочети

2020-06-10 13:52:14  
 
Председателски съвет на 9 юни, вторник

  Прочети

2020-06-08 10:22:15  
 
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-06-04 13:37:11