Решения от заседанието на ОбС-Дряново, проведено на 30 април 2018г

  Прочети

2018-05-08 09:45:14  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 април, понеделник

  Прочети

2018-04-26 16:55:09  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 24 април, 14 часа

  Прочети

2018-04-24 11:05:47  
 
Заседание на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 23 април, 16 часа

  Прочети

2018-04-23 10:44:35  
 
Решения от извънредното заседание на ОбС-Дряново, проведено на 16 април 2018г

  Прочети

2018-04-18 16:27:21