Председателски съвет на 9 юни, вторник

  Прочети

2020-06-08 10:22:15  
 
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-06-04 13:37:11  
 
Отмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново

  Прочети

2020-05-29 15:06:31  
 
Решения, приети на 14-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.05.2020г

  Прочети

2020-05-29 14:58:53  
 
Решения, приети на 13-тото заседание на ОбС-Дряново на 19.05.2020г

  Прочети

2020-05-26 17:06:38