Заседание на ОбС-Дряново на 27 май, сряда, от 15 часа

  Прочети

2020-05-22 14:03:12  
 
Заседания на постоянните комисии към ОбС на 21 май, четвъртък

  Прочети

2020-05-20 21:05:52  
 
Председателски съвет на 20 май, сряда

Предварителен дневен ред за Председателския съвет на 20.05.2020г /сряда/.   Прочети

2020-05-15 12:03:12  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 19 май /вторник/, 10 часа

Във връзка със заповед на областния управител Невена Петкова, на 19 май 2020г ще се проведе заседание на ОбС-Дряново. Преди началото на заседанието клетва ще положи Стефка Пенкова - обявена за общински съветник с Решение №152-МИ/13.04.2020г на ОИК-Дряново.   Прочети

2020-05-15 08:11:48  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 27 май, сряда

Насроченото за 5 май 2020г заседание на ОбС-Дряново не беше проведено поради липса на кворум. Следващото заседание на общинския съвет е свикано от председателя на съвета за 27 май 2020г.   Прочети

2020-05-11 21:37:21