Върнато за ново обсъждане решение на ОбС-Дряново

Със своя Заповед от 14.02.2018г Областният управител на област Габрово върна за ново обсъждане в общинския съвет Решение №391 от Протокол №49/30.01.2018г.   Прочети

2018-02-22 15:59:46  
 
Заседания на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21 февруари, сряда

Предварителен дневен ред за заседания на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21.02.2018г от 17.30 часа   Прочети

2018-02-21 11:59:55  
 
Заседание на ПК ОбАОбРСКИ на 21 февруари, сряда

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност и конфликт на интереси“   Прочети

2018-02-21 11:22:25  
 
Заседания на Постоянни комисии към ОбС на 20 февруари, вторник

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН   Прочети

2018-02-20 11:11:29  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. февруари, 2018г

  Прочети

2018-02-16 09:03:27