Отлагане провеждането на заседанието на Общински съвет – Дряново, насрочено за 16.04.2020г.

  Прочети

2020-04-16 11:46:50  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 16 април, четвъртък

  Прочети

2020-04-14 11:52:02  
 
Заседания на постоянните комисии към ОбС на 8 април, сряда

  Прочети

2020-04-07 19:03:55  
 
Оспорено решение на ОбС-Дряново пред Административен съд - Габрово

Жалба против Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на ОбС-Дряново относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Дряново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация   Прочети

2020-04-03 14:15:30  
 
Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-04-01 13:31:58