Заседания на постоянни комисии към ОбС на 27 януари

Материали и предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 27.01.2020г от 15 часа   Прочети

2020-01-27 11:04:53  
 
Проект на нов правилник за организацията и дейността на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-01-24 17:50:38  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 23 януари, четвъртък

Заседания на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 23.01.2020г от 17.30 часа   Прочети

2020-01-23 10:16:44  
 
График за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. януари

  Прочети

2020-01-20 10:07:56  
 
Решения от проведените на 23 декември заседания на ОбС-Дряново

Решения от проведените на 23 декември 2019г 5-то и 6-то заседание на ОбС-Дряново.   Прочети

2020-01-02 16:17:08