Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОСП „Зелено Дряново“

  Прочети

2019-12-13 16:20:27  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. декември 2019г

  Прочети

2019-12-13 16:16:45  
 
Решения от проведеното на 2 декември заседание на ОбС-Дряново

  Прочети

2019-12-04 15:31:41  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ОбС на 2 декември

  Прочети

2019-11-29 15:02:40  
 
ОбС-Дряново избра за председател на общинския съвет г-н Галин Герганов

  Прочети

2019-11-27 14:49:18