Жалба против Решение №602 от Протокол №69/30.05.2019г на ОбС-Дряново

  Прочети

2019-06-18 11:43:47  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. юни

  Прочети

2019-06-18 11:40:44  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 30 май 2019г заседание

  Прочети

2019-05-31 14:29:08  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 май, четвъртък

  Прочети

2019-05-23 10:58:09  
 
Материали от проведените на 20 май 2019г заседания на Постоянните комисии към ОбС-Дряново

  Прочети

2019-05-21 09:31:18