Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново

  Прочети

2019-08-30 17:10:20  
 
Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-08-30 17:05:57  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 26 август 2019г заседание

  Прочети

2019-08-29 16:05:53  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 26 август, понеделник

  Прочети

2019-08-23 15:24:07  
 
Материали и предварителен дневен ред за заседанието на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 22 август, четвъртък

  Прочети

2019-08-22 09:34:53