Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. май

  Прочети

2019-05-17 18:16:38  
 
Решения и документи, приети на 68-мото заседание на ОбС-Дряново на 30.04.2019г

  Прочети

2019-05-07 14:52:51  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 април, вторник

  Прочети

2019-04-25 11:07:00  
 
Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост

  Прочети

2019-04-25 10:50:10  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанията на постоянните комисии на 22 април, понеделник

  Прочети

2019-04-22 08:57:54