Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово /допълнен/

  Прочети

2019-09-13 19:19:25  
 
Обнародване на Решение на Административен съд - Габрово по адм. дело №93/2019г

  Прочети

2019-09-04 11:28:39  
 
Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново

  Прочети

2019-08-30 17:10:20  
 
Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-08-30 17:05:57  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 26 август 2019г заседание

  Прочети

2019-08-29 16:05:53