Материали и предварителен дневен ред за заседанието на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 25 септември, сряда

  Прочети

2019-09-25 09:58:32  
 
Материали и предварителен дневен ред за заседанието на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 24 септември, вторник

  Прочети

2019-09-24 09:24:14  
 
Заседание на ОбС през м. септември

График на заседанията на ОбС и на постоянните комисии през м. септември 2019 г.   Прочети

2019-09-16 14:06:25  
 
Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово /допълнен/

  Прочети

2019-09-13 19:19:25  
 
Обнародване на Решение на Административен съд - Габрово по адм. дело №93/2019г

  Прочети

2019-09-04 11:28:39