Заседание на ОбС-Дряново на 26 август, понеделник

  Прочети

2019-08-23 15:24:07  
 
Материали и предварителен дневен ред за заседанието на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 22 август, четвъртък

  Прочети

2019-08-22 09:34:53  
 
Материали за заседанията постоянните комисии и на общинския съвет през м. август

  Прочети

2019-08-20 14:38:27  
 
Определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-07-31 16:08:30  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 26 юли 2019г заседание

  Прочети

2019-07-31 15:56:39