Проект на дневен ред и материали за 66-тото заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 27 февруари 2019г, сряда

  Прочети

2019-02-22 14:50:59  
 
Материали за заседанията на ПК ФИПКОП, ПК УТСГВСЕ, ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 21 февруари, четвъртък

  Прочети

2019-02-21 10:10:30  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанията на постоянните комисии на 21 февруари, четвъртък

  Прочети

2019-02-19 11:30:23  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. февруари

  Прочети

2019-02-15 11:03:31  
 
Определение на АС–Ловеч по адм. дело №222/2018г, във връзка с Протест от 2016г на РП–Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

  Прочети

2019-02-07 16:11:01