Заседания на комисии към ОбС на 22 август

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 22.08.2017г, вторник.   Прочети

2017-08-22 09:07:09  
 
Заседания на комисии към ОбС на 21 август

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 21.08.2017г /понеделник/ и на Временната комисия за номиниране на носители на общинската стипендия Арх.М.Райкович за учебната 2017/2018г.   Прочети

2017-08-21 09:54:34  
 
График на заседанията на постоянните комисии към ОбС през м. август 2017г

  Прочети

2017-08-14 16:21:31  
 
Протест на ОП-Габрово против чл.40 и чл.59 ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2017-08-09 09:28:41  
 
Решения, приети на 40-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 28.07.2017г.

  Прочети

2017-08-01 14:09:34