Заседания на постоянни комисии на 24 април

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 24.04.2017г /понеделник/.   Прочети

2017-04-24 09:03:41  
 
Заседания на постоянни комисии на 20 април

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 20.04.2017г /четвъртък/.   Прочети

2017-04-20 08:29:37  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. април

  Прочети

2017-04-12 08:41:41  
 
Решение от извънредното заседание на ОбС-Дряново, проведено на 6 април

  Прочети

2017-04-10 09:47:16  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 6 април

На 06.04.2017г /четвъртък/ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново /приемане на решение чрез подписка/.   Прочети

2017-04-05 08:43:47