Протест на ОП-Габрово против чл.53 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2017-01-25 14:28:24  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Пост. комисии на 24 януари

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 24.01.2017г /вторник/   Прочети

2017-01-24 09:38:05  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Пост. комисии на 23 януари

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 23.01.2017г /понеделник/   Прочети

2017-01-23 10:00:19  
 
График на заседанията на Постоянните комисии и на ОбС през м.януари, 2017г.

  Прочети

2017-01-13 08:57:23  
 
Решения от проведеното на 30 декември заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията на ОбС-Дряново, приети на последното заседание проведено на 30 декември 2016г (Протокол №27/30.12.2016г)   Прочети

2017-01-04 10:08:55