Решения и документи, приети на 66-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.02.2019г

  Прочети

2019-03-01 15:10:18  
 
Проект на дневен ред и материали за 66-тото заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 27 февруари 2019г, сряда

  Прочети

2019-02-22 14:50:59  
 
Материали за заседанията на ПК ФИПКОП, ПК УТСГВСЕ, ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 21 февруари, четвъртък

  Прочети

2019-02-21 10:10:30  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанията на постоянните комисии на 21 февруари, четвъртък

  Прочети

2019-02-19 11:30:23  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. февруари

  Прочети

2019-02-15 11:03:31