Заседание на ОбС-Дряново на 29 март, петък

Проект на дневен ред и материали за заседанието на Общински съвет - Дряново на 29.03.2019г /петък/ от 14 часа.   Прочети

2019-03-26 16:40:31  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ФИПКОП, ПК УТСГВСЕ и ПК ОбАОбРС на 25 март, понеделник

  Прочети

2019-03-22 15:49:46  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 19 март (вторник) от 16.30 часа.   Прочети

2019-03-18 15:43:59  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. март

  Прочети

2019-03-18 11:30:24  
 
Решения и документи, приети на 66-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.02.2019г

  Прочети

2019-03-01 15:10:18