Решения и приети документи на заседанието на ОбС, проведено на 28 април

Решения и приети документи на 34-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 28.04.2017г.   Прочети

2017-05-04 15:28:27  
 
Отмяна на чл.53 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №39/30.01.2012г на Общински съвет – Дряново)

  Прочети

2017-05-04 14:38:38  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 април, петък

Материали за заседанието на Общински съвет - Дряново на 28.04.2017г /петък/.   Прочети

2017-04-25 16:31:51  
 
Заседания на постоянни комисии на 24 април

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 24.04.2017г /понеделник/.   Прочети

2017-04-24 09:03:41  
 
Заседания на постоянни комисии на 20 април

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 20.04.2017г /четвъртък/.   Прочети

2017-04-20 08:29:37