Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 декември от 15:30 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21 декември 2021г от 15:30 часа.   Прочети

2021-12-20 23:56:29  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 декември от 14:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 21.12.2021г от 14:00 часа.   Прочети

2021-12-20 21:20:04  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. декември 2021г

  Прочети

2021-12-10 09:55:39  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 26 ноември 2021г заседание на съвета

  Прочети

2021-12-02 16:02:09  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 26 ноември

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.11.2021г.   Прочети

2021-11-23 17:25:25