Отмяна на текстове от глава VI „Провеждане на публ.търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“ на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ.имущество

  Прочети

2018-11-09 16:23:18  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 12 ноември, понеделник, от 14 часа

  Прочети

2018-11-08 15:18:14  
 
Дневен ред за закрито заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 12 ноември, понеделник, от 16 часа

  Прочети

2018-11-08 15:00:28  
 
Решения, приети на 61-вото заседание на ОбС-Дряново на 05.11.2018г

  Прочети

2018-11-06 09:48:03  
 
Заседания на постоянните комисии към ОбС на 05 ноември, понеделник

  Прочети

2018-11-05 10:52:13