Заседания на постоянни комисии към ОбС на 27 август

  Прочети

2018-08-27 09:02:25  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 24 август

  Прочети

2018-08-24 09:53:55  
 
Дати за заседанията на постоянните комисии и на общинския съвет през м. август

  Прочети

2018-08-23 08:41:01  
 
Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

  Прочети

2018-08-10 17:17:04  
 
Допълнение към протест на Районна прокуратура-Дряново против текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-08-08 14:04:18