Решение от извънредното заседание на ОбС, проведено на 06.08.2018г

  Прочети

2018-08-08 13:56:56  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 6 август

  Прочети

2018-08-03 14:06:47  
 
Решения, приети на 56-тото заседание на ОбС-Дряново на 30.07.2018г

  Прочети

2018-08-02 09:14:12  
 
Протест на РП-Дряново против чл.74 ал.1 т.1 и ал.2 и чл.92 ал.1 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-07-31 09:22:20  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 юли, понеделник

  Прочети

2018-07-26 16:06:53