Дати за заседанията на постоянните комисии и на общинския съвет през м. август

  Прочети

2018-08-23 08:41:01  
 
Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

  Прочети

2018-08-10 17:17:04  
 
Допълнение към протест на Районна прокуратура-Дряново против текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-08-08 14:04:18  
 
Решение от извънредното заседание на ОбС, проведено на 06.08.2018г

  Прочети

2018-08-08 13:56:56  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 6 август

  Прочети

2018-08-03 14:06:47