Председателски съвет на 17 юни

На 17.06.2016г. ще се проведе Председателски съвет, на който ще бъдат определени датите за заседание на ОбС и заседания на Постоянните комисии за м. юни.   Прочети

2016-06-17 10:41:00  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 31 май

Публикувани са решенията на Общински съвет-Дряново от последното заседание, проведено на 31.05.2016г.   Прочети

2016-06-03 11:13:16  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 31 май

Покана и материали за предстоящото 14-то заседание на Общинския съвет на 31.05.2016г. /вторник/ от 16 часа.   Прочети

2016-05-27 10:48:26  
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

съгласно Решение № 113 от Протокол №12/25.04.2016 г. на Общински съвет - Дряново   Прочети

2016-05-27 14:34:59  
 
Заседания на Постоянните комисии на 25 май, сряда

Предварителен дневен ред за заседанията н ПК <Общинска администрация, обществен ред и сигурност и конфликт на интереси>, ПК <Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> и ПК <Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки>   Прочети

2016-05-25 11:40:06