Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии на 25 октомври

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 25.10.2016г /вторник/.   Прочети

2016-10-25 09:11:04  
 
Протест на ОП-Габрово против чл.28 т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговската дейност на територията на Община Дряново

  Прочети

2016-10-24 09:58:00  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии на 24 октомври

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК УТСГВСЕ И ПКФИПКОП на 24.10.2016г /понеделник/.   Прочети

2016-10-24 09:46:34  
 
График на заседанията на Постоянните комисии към ОбС за м. октомври

График на заседанията на Постоянните комисии към ОбС във връзка с предстоящото заседание на съвета на 31.10.2016г /понеделник/   Прочети

2016-10-17 12:04:00  
 
Есенни празници на Дряново, 17-23 октомври

  Прочети

2016-10-17 11:53:01