Оспорени решения на ОбС-Дряново от проведеното на 29.08.2016г заседание (Протокол №18)

Оспорени са три решения на ОбС-Дряново от 18-тото заседание на съвета, проведено на 29 август 2016г   Прочети

2016-09-19 10:30:18  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 19 септември

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 19.09.2016г /понеделник/ от 16 часа.   Прочети

2016-09-19 10:30:40  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

На 15.09.2016г /четвъртък/ ще се проведе извънредно заседание на ОбС-Дряново - приемане на решение чрез подписка.   Прочети

2016-09-14 15:41:17  
 
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на общ.бюджет за 2015г.

Покана за публично обсъждане за изпълнението на бюджета за 2015г на Община Дряново   Прочети

2016-09-09 16:04:12  
 
Решения на ОбС-Дряново от последното заседание, проведено на 29 август

Решения на ОбС-Дряново от Протокол №18/29.08.2016г.   Прочети

2016-09-02 13:02:04