Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 юли 2022г заседание на съвета

  Прочети

2022-08-02 11:42:18  
 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

  Прочети

2022-07-27 14:02:34