График за заседанията на Общински съвет - Дряново и на постоянните комисии за м. май 2024г. Материали за заседанията.

  Прочети

2024-05-16 11:00:36  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 април 2024г заседание на съвета

  Прочети

2024-05-07 15:35:47  
 
ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

  Прочети

2024-05-02 22:22:34  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 април, вторник

  Прочети

2024-04-26 16:11:25  
 
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново

  Прочети

2024-04-19 14:10:50