Заседание на ОбС-Дряново на 26 септември, вторник

  Прочети

2023-09-21 15:27:18  
 
Материали за заседанията на постоянните комисии на 19 септември, вторник

  Прочети

2023-09-18 21:01:15  
 
СПИСЪК на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново

  Прочети

2023-09-08 16:52:14  
 
СПИСЪК на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово

  Прочети

2023-09-08 16:49:25  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 23 август 2023г заседание на съвета

  Прочети

2023-08-30 12:16:56