График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. февруари 2022

  Прочети

2022-02-16 11:42:48  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 27 януари 2022г заседание на съвета

  Прочети

2022-02-01 14:00:31  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 27 януари, четвъртък

  Прочети

2022-01-24 15:39:07  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 януари от 14:00 часа

Заседание на ПК ОКМДСТ, ПК ОбАОбРС и ПК ЗСДЖН на 21.01.2022г, петък, от 14:00 часа.   Прочети

2022-01-20 19:41:36  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 20 януари от 14:00 часа

Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 20.01.2022г, четвъртък, от 14:00 часа.   Прочети

2022-01-19 21:51:12