Решения на ОбС-Дряново от последното заседание, проведено на 30 септември

Публикувани са решенията, приети на последното заседание на ОбС-Дряново (Протокол №21/30.09.2016г)   Прочети

2016-10-06 15:08:55  
 
Материали за предстоящото заседание на ОбС на 30 септември, петък

Материали за предстоящото заседание на ОбС на 30 септември, петък, от 15 часа.   Прочети

2016-09-27 15:17:36  
 
Решение на ОбС от извънредното заседание на 26.09.2016г.

Публикувано е решението на ОбС от извънредното заседание /подписка/, проведено на 26.09.2016г.   Прочети

2016-09-27 15:13:47  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 26 септември

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 26.09.2016г /понеделник/   Прочети

2016-09-26 11:56:16  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

На 26 септември, понеделник, ще се проведе извънредно заседание /подписка/ на ОбС-Дряново.   Прочети

2016-09-21 15:26:57