Заседания на постоянните комисии и на ОбС през м. юни

График за заседанията на ОбС и на постоянните комисии за м.VI.2018г, определени от Председателския съвет на 12.06.2018г   Прочети

2018-06-14 17:12:31  
 
Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

  Прочети

2018-06-07 14:20:23  
 
Решения и документи, приети на 54-тото заседание на ОбС-Дряново на 25.05.2018г

  Прочети

2018-05-30 09:27:27  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 25 май, петък

  Прочети

2018-05-22 19:25:32  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 21 май, 16 часа

  Прочети

2018-05-21 10:58:41