Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново

  Прочети

2022-01-11 15:43:13  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 декември 2021г заседание на съвета

  Прочети

2022-01-05 17:01:52  
 
Приветствие от председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев по случай Коледните и Новогодишните празници

  Прочети

2021-12-23 15:28:51  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 29 декември, сряда

Материали за 48-мото заседание на ОбС-Дряново на 29.12.2021г /сряда/ от 14:00 часа.   Прочети

2021-12-23 15:20:13  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 декември от 15:30 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21 декември 2021г от 15:30 часа.   Прочети

2021-12-20 23:56:29