Предварителен дневен ред и материали за заседанията на постоянните комисии на 22 април, понеделник

  Прочети

2019-04-22 08:57:54  
 
Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

  Прочети

2019-04-16 10:26:57  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. април

  Прочети

2019-04-16 10:10:27  
 
Протест на РП-Габрово против чл.14 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

  Прочети

2019-04-11 17:28:28  
 
Протоколно определение, постановено от Административен съд – Габрово за прекратяване на производството по Адм. дело №336/2018г

  Прочети

2019-04-11 16:58:41