ПК ”Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” /ПК „ЗСДЖН“/

(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново)

1. д-р Владимир Ванев – председател;

2. Иван Марев – секретар;

3. Антоанета Ставрева – член;

4. Пламен Обрешков – член;

5. Тихомир Трифонов - член.


2023-11-23 15:41:18