ПК ”Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

ПК „Финансово-икономическа политика и за контрол на обществените поръчки” /ПК „ФИПКОП“/

(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново)

1. Александър Македонски – председател;

2. Преслава Йонкова – секретар;

3. Николай Минчев – член;

4. инж. Светослав Минчев – член;

5. Тодор Георгиев - член.


2023-11-23 16:00:45