Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2019-2023г

Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2019-2023
(създадена с Решение №97 от Протокол №12/22.04.2020г, прието повторно 
с Решение №122 от Протокол №13/19.05.2020г във връзка със заповед на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на решенията на ОбС-Дряново от 22.04.2020г;
Актуализиране на ръководството с Решение №182 от Протокол №17/28.07.2020г; Актуализиране на състава с Решение №362 от Протокол №38/28.06.2021г)

1.  Председател: Десислава Симеонова - председател на ПК "ОКМДСТ";

2.  Секретар: Надя Кукурякова - общински съветник;

Членове:

3.  Светлана Лакова - общински съветник;

4.  д-р Теодора Мъглова-Иванова - общински съветник;

5.  Николай Карагьозов - заместник-кмет на Община Дряново;

6.  Светлана Павлова - директор на дирекция МДТБФ;

7.  Татяна Декова - експерт в Дирекция ИХП в Община Дряново;

8.  Представител на ПГИ „Рачо Стоянов”, гр. Дряново;

9.  Представител на СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново.


2021-07-15 14:44:03