Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2023-2027г

Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2023-2027
(създадена с Решение №... от Протокол №...)


2023-11-23 16:07:07