Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията /ПК по ЗПК/

Постоянна комисии по Закона за противодействие на корупцията /ПК по ЗПК/
(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново
)

1. Надежда Киселкова-Юмерова – председател;
2.
 Пламен Обрешков – секретар;
3. Антоанета Ставрева – член;
4. д-р Владимир Ванев - член;
5. Михаил Ганчев - член.Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново


Декларациите и 
регистър на декларациите по ЗПКОНПИ2023-11-23 14:19:36